Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 03:30

На пат кон Пирот, прошетка низ Ниш


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:37

Тимска Новогодишна забава, Декември 2022


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:34

Тимска Новогодишна забава, Декември 2022


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:34

Тимска Новогодишна забава, Декември 2022


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:33

Тимска Новогодишна забава, Декември 2022


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:33

Тимска Новогодишна забава, Декември 2022


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:26

Тимска Новогодишна забава, Декември 2019


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:26

Тимска Новогодишна забава, Декември 2019


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:24

Тимска Новогодишна забава, Декември 2018


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:22

Тимска Новогодишна забава, Декември 2018


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:22

Тимска Новогодишна забава, Декември 2018, со директорката Милка Крстиќ Слабиќ


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:18

Тимски Семинар, Битола, Април 2018


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:18

Тимски Семинар, Битола, Април 2018


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:18

Тимски Семинар, Битола, Април 2018


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:11

Прослава 20 години Лимес, со нашиот Лидер, Бранка Хрубења


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:10

Прослава 20 години Лимес, со основачот на Лимес, Милорад Крстиќ


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:09

Прослава 20 години Лимес, со основачот на Лимес, Милорад Крстиќ


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:08

Пирот со основачот на Лимес, Милорад Крстиќ


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:03

Тимски Семинар, Охрид, Април 2019


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:01

Тимски Семинар, Струга Март 2020


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 02:00

Тимски Семинар, Струга Март 2020


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 01:58

Фабрика Лимес, с.Станичење


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 01:56

музеј во Пирот


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 01:55

Во посета на с.Станичење, во фабриката на Лимес


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 01:55

Во посета на с.Станичење, во фабриката на Лимес


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 01:54

На пат кон Пирот, задолжителка станица Предејане


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 01:52

Патуваме, но и се забавуваме


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 01:49

Подготвени за патување на Семинар


Album: Jasmina Limes Tim
16.02.2023. 01:48

Семинар Тара 2019 - дел од мојот Тим