• Ime i prezime:
  JASMINA TRAJKOVSKA
 • Mesto:
  SKOPJE, MAKEDONIJA
 • E-mail:
  vidramak@gmail.com
 • Telefon:
  02/2443-406,070/361-747